User login

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

MEGHÍVÓ - 2021. évi zárszámadó taggyűlés

M E G H Í V Ó

a Dr. Danis László Bélyeggyűjtő Kör 2021. évi zárszámadó Taggyűlésére.

Időpont2022. február 06. (vasárnap) de. 9:00 óra, határozatképtelenség esetén 09:30 óra.
(A megismételt Taggyűlés létszámtól függetlenül a meghirdetett napirendi pontokban határozatképes!)

Helyszín: 7622 Pécs, Laskó u. 12.

N a p i r e n d

1.  Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, valamint a levezető elnök megválasztása.
2.  Beszámoló a Dr. Danis László Bélyeggyűjtő Kör 2021. évi munkájáról.
3.  2022. évi költségvetési tervezet. 
4.  Javaslatok a 2022. évi programra.
5.  A Dr. Danis László Bélyeggyűjtő Kör tisztségviselőinek (köri elnök, köri ellenőr, köri küldött, pénztáros, stb.) megválasztása.
6.  Kitüntetési javaslatok.
7.  Egyebek.

Pécs, 2022. január 23.

dr. Bodor Mihály

Dr. Danis László Bélyeggyűjtő Kör elnöke