Bejelentkezés

Utility_Top_menu

MEGHÍVÓ - Rendkívüli Taggyűlés

M E G H Í V Ó

A Pécs Városi Bélyeggyűjtő Kör rendkívüli Taggyűlését az alábbi időpontra és az alábbi helyre összehívom:

Időpont: 2017. január 15. (vasárnap) de. 9:00 óra, határozatképtelenség esetén 09:30 óra.
(A megismételt Taggyűlés létszámtól függetlenül a meghirdetett napirendi pontokban határozatképes!)

Helyszín: 7622 Pécs, Laskó u. 12.

N a p i r e n d

1.  Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők valamint a levezető elnök megválasztása.
2.  A Pécs Városi Bélyeggyűjtő Kör működésének lehetőségei.
3.  Egyebek.

Pécs, 2016. december 11.

dr. Bodor Mihály
a Pécs Városi Bélyeggyűjtő Kör elnöke